ARAG ProRechtPolis® Particulier
Alle kosten voor juridische hulp vergoed
Het kan altijd gebeuren dat u of uw gezin in een conflictsituatie terechtkomen. Een conflict kan ingrijpende financiële gevolgen hebben, waartegen u zich gemakkelijk kunt verzekeren.

Met de ARAG ProRechtPolis® Particulier staat u er bij conflicten niet alleen voor. U bent dan namelijk verzekerd van de allerbeste juridische hulp. Uw zaak wordt behandeld door deskundigen die de weg weten door het woud van wetten en regels.

De ARAG ProRechtPolis® Particulier is helder en eenvoudig. U bouwt uw persoonlijke verzekering op uit vier modules: Verkeer, Consument & Wonen, Inkomen en Fiscaal & Vermogen. Uw verzekering bevat altijd de module verkeer. De overige modules voegt u daarna achtereenvolgens toe (zie polisvoorwaarden)

ARAG ProRechtCombinatie® Zakelijke Markt
ARAG biedt hulp voor alle gevallen
De ARAG ProRechtCombinatie® Zakelijke Markt is een combinatie van een rechtsbijstandverzekering en juridische dienstverlening op notabasis. Hiermee bent u verzekerd van juridische hulp met een zeer omvangrijke dekking, aangevuld met juridische dienstverlening op notabasis door Rechtswijzer.

Deskundige juristen van ARAG geven rechtshulp bij zaken die onder de polisdekking vallen. Uw bedrijf kan met ARAG rekenen op de beste juridische adviezen en ondersteuning. Soms kunt u toch tegen kwesties aanlopen waar geen dekking voor bestaat. Dit geldt voor bepaalde strafzaken of voor situaties waarin geen sprake is van een juridisch geschil, zoals bijv. bij (echt)scheidingen. In die gevallen kunt u altijd een beroep doen op Rechtswijzer.

De polissen van ARAG zijn modulair. Dit betekent dat de dekking uit vier modules is opgebouwd: Verkeer (A), Bedrijfsvoering & Incasso (B), Inkoop (C) en Verkoop (D)
(zie polisvoorwaarden)Amsterdam
London
New York
Los Angeles
Seoul