U kunt de Global Traveler sluiten wanneer u voor korte of lange duur vanuit Nederland naar het buitenland gaat om te reizen, werken, studeren, wonen of vakantie te vieren. Ook wanneer u al in het buitenland verblijft, kunt u deze verzekering afsluiten. Uw leeftijd maakt niet uit. De verzekering kent geen eindleeftijd noch een maximale acceptatieleeftijd.

U kunt zelf eenvoudig uw verzekeringspakket samenstellen, passend bij uw eigen situatie. Het is ook mogelijk om tijdens de verzekeringsduur één van uw verzekeringen op te zeggen of een nieuwe aan te vragen.

Daarbij heeft u de keuze uit de volgende buitenlanddekkingen:
  • Ziektekosten (incl. dekking voor molest),
  • SOS (incl. dekking voor molest),
  • Reis, Aansprakelijkheid voor particulieren,
  • Rechtsbijstand, Inboedel, Persoonlijke ongevallen.

Tussentijds kunt u naar Nederland komen, u heeft dan "onbeperkte dekking" MITS u niet onder de basisverzekering valt (alleen voor het onderdeel ziektekosten).

U kunt kiezen uit twee soorten polissen, de korte lopende polis (variërende van 1 maand tot max. 2 jaar) en de langlopende polis. Daarnaast kennen deze polissen twee soorten dekking, “Standaarddekking” en de “Uitgebreide dekking”, evenals een keuze uit verschillende Eigen Risico’s.

Amsterdam
London
New York
Los Angeles
Seoul