Het Expatriates Pakket is bestemd voor mensen die tijdelijk in het buitenland gaan wonen en werken. Het pakket kan u veel zekerheid bieden voor alle belangrijke risico’s, maar welke onderdelen u verzekert, bepaalt u helemaal zelf. Per onderdeel heeft u de keuze uit verschillende eigen risico’s.

U heeft de keuze uit:
 • S.O.S. Hulpverlening
 • Ziektekosten
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Reizen
 • Rechtsbijstand
 • Inboedel
 • Aansprakelijkheid
 • Ongevallen

Bovendien kiest u uit drie dekkingsvarianten:
 • Basis: dekking zonder franje;
 • Optimaal: ruimere dekking en hogere verzekerde bedragen:
 • Excellent: complete dekking en volledige zekerheid.

De verzekering heeft een duur van één jaar en wordt daarna telkens voor één jaar verlengt. De polis kent GEEN maximale verzekeringsduur meer voor mensen die door hun werkgever worden uitgezonden (voorheen liep de polis maximaal 5 jaar), behalve de eindleeftijd van 65 jaar.

Voor emigranten is de looptijd maximaal 1 jaar.

Terug en dan ?
Als u definitief terugkeert in Nederland vervalt de dekking van uw Expatriates Pakket. U heeft de mogelijkheid om de verzekering nog 31 dagen na definitieve terugkeer door te laten lopen om uw verzekeringen in Nederland op orde te brengen. Indien u van deze mogelijkheid gebruikt wenst te maken, dient u ons hierover te informeren bij opzegging van de verzekering.
Amsterdam
London
New York
Los Angeles
Seoul